Hållbarhetsfokus 2021

Vatten är en mycket central resurs i färgverksamheten och det övergripande målet är reducera användningen till minsta möjliga förbrukning. 
 
Min kunskap om vattenförbrukning genom hela produktionskedjan, dvs från djurhållning, framställning av fiber, färdigspunnet garn, frakt osv, är dock begränsad. Ambitionen är därför att utöka min kunskap inom området och sedan dela med mig av denna genom konkreta exempel och förbättrande åtgärder.

 

Jag anser att kunskap är en av nycklarna till att kunna skapa förändringar i attityder och handlingar. Därför vill jag utöka min kunskap om hur ojämlikhet manifesteras och påverkar människor inom stickningscommunityt, men också framförallt i de samhällen och den värld som vi alla lever och verkar inom. Jag vill att ALLA, oavsett ålder, etnicitet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning, och/eller könsidentitet ska känna sig trygga, fria och välkomna hos FRÖYD.

 

Det ligger ofta mycket tid bakom de plagg och accessoarer vi stickar och jag tror att förhoppningen alla har är att plagget ska hålla och älskas länge. Ett mål för FRÖYD under 2021 är därför att fördjupa min kunskap inom vård av stickade alster - hur får vi dem att hålla länge, hur rengör vi dem, och hur kan vi laga dem för bästa hållbarhet när de går sönder? 

FRÖYD tar ett aktivt ansvar när det kommer till avfall. Allt kasserat material källsorteras eller återbrukas inom verksamheten.